මේෂ ලග්නයෙන් හිමි අයට උදාවන සතිය තුල තරමක් බාධාවන් ඉස්මතු කරවනු ඇත. ආර්ථික දියණුව උදාකර ගැනීමට බාධාවන් මතුවේ. ආදායම් මාර්ගවලින් තමන්ට සාර්ථක පල ලැබුනද මුදල් නාස්තිවිමට කරුණු යෙදීම ආදිය සිදුවේ. රැකියා කටයුතු තමන්ට එතරම් ප්රතිපල නොයෙදේ. සඳු දුර්වල වීම තුලින් සතිය මැද වනවිට සිතට ඇතිවන පිදධයක තත්ත්ව හේතුවෙන් තම රජකරීන් අතපසු වීම ආදිය තුලින් ප්රධානීන්ගෙන් තමන්ට ගැටළු මතුවීම දෝෂාරෝපණ එල්ලවීම ආදිය සිදුවේ. සතියේ මුල් දින කිහිපය තුල තම වැඩ කටයුතුවලින් යම් සාර්ථක බවක් උදාකර ගැනීමට හැකිවන අතර තම පවුලේ සාමාජිකයන් සමග සමගියෙන් හා සහයෝගයෙන් සිටීමට අවස්ථා උදාවේ.

      වූෂභ ලග්නය හිමි යට උදාවන සතිය තුල ශුබ මිශ්රඵල බුක්ති විදීමට ඉඩකඩ සැලසේනු ඇත. ආදායම් තත්වය යහපත් කර ගැනීමට හැකිය. එහෙත් වරින් වර තමන්ට යෙදෙන බාහිර වියදම් වැඩිවීම් වැනි අවස්ථා දීම පහසුය. රැකියාව සොයන අයට ඒ සදහා අවස්ථාවන් යෙදනු ඇත. මිශ්ර ඵල ලැබීමට අවස්ථා යෙදනු ඇත. විනෝද ගමන් බිමන්වලට යාමට අවස්ථා උදාකර ගත හැක. සුව පහසුවෙන් සිටීමට අවශ්ය දේ සම්පාදනය කර ගැනීමට වෙනදාට වඩා කැපවීමක් හා අවදානයක් යොමුකරනු ඇත.

     මිථුන ලග්න හිමි අයට උදාවන සතිය තුල මධ්යස්ථ ඵල. බුක්ති විදීමට ඉඩකඩ සැලසෙනු ඇත. ආදායම් මාර්ගවලට යොමුවීමේදී තමන් බාහිර බාධාවන් මතු වන බැවින් ඒ පිළිබදව අවධානයෙන් කටයුතු කල යුතු වේ. රැකියාවෙන් තමනට යහපත් ප්රතිපල ලැබීම අඩුය. එසේම තමන් කැප වී සේවය කිරීමට දරන උත්සහයන්ටද බාහිර ගැටළු ඇති වේ. දෛනික කටයුතුවල දීමේදී තමන්ට අනෙක් අයගේ සහයෝගය ලැබීම අඩු විය හැකිය. ඉගෙනීම් කටයුතුවල යෙදෙන දරුවන්ට ඒ පිලිබදව පවතී ගැටළු විසදා ගැනීමටත් දුර්වල විෂයන් සදහා අමතර පන්තිවලට සහභාගි වීම්වලට ඉඩකඩ සලසා ගත හැක. ආගන්තුක අය තම නිවසට පැමිණීම ආදිය තුලින්.

     කටක ලග්නය හිමි අයට උදාවන තුළ යහපත් ප්රතිපල උදාකර ගැනීමට හැකිවේ. ආදායම් මර්ගවලට යොමුවීමට උත්සහ දරන යට ඒ සදහා තිබු බාධාවන් අඩු වී යනු ඇත. නිදහස අඩුවී යන තත්ත්ව රැකියාවේදී මතු වේ. තමන්ට සිටි ප්රධානින් වෙනස්වීම් ආදිය තුලින් තමන්ට වැඩ අධික වන තත්ත්ව උදවීම් වැනි තත්ත්ව ගෙනදෙනු ඇත. සිතට සහනදායක තත්ත්වයන් උදාකර ගත හැකිය. කාලයක් තිස්සේ තමන්ට තිබු ගැටලුවලට විසදුම් සොයා ගැනීමෙන් තමන්ට සිතට නිදහසක් ලැබෙනු ඇත. අලුත් ඇදුම් පැළදුම් ආදිය තෑගි ලෙස ලැබීම ආදියට ඉඩකඩ සැලසෙනු ඇත.

     සිංහ ලග්න හිමි අයට උදාවන සතිය තුල යහපත් ප්‍රතිඵල ලැබීමට අවස්ථා යෙදෙනු ඇත.අදායම් මාර්ග වලදී තමන් තුල ඇතිවන දුර්වලතා තුලින් මුදල් නාස්ති වීම් මතු වේ.එසේම ගනුදෙනු වල දී තමන් රැවටීම් ආදියට ලක්වීම් ද විය හැකිය.කෙසේ වුවද අලුත් අදායම් මාර්ග වලට යොමු වීමට අවශ්‍ය සහයෝගය ලැබිය යුතු අයගෙන් ලබා ගැනීම් ආදියට හැකියාව ගෙන දේ.මධ්‍යස්ත ආර්ථික මට්ටමක් පවත්වාගෙන යාමට හැකිය.රැකියා දියුණුව ලැබීමට දරන උත්සාහයන්ගෙන් යම් ප්‍රතිඵලයක් ලැබීමට ඉඩ සැලසෙනු ඇත.රත් වාහන සම්බන්ධ රැකියාවල නියුතු අයට ඒවායේ සාර්ථක බව ලැබීමට ඉඩ සලසා ගත හැකි වේ.එසේම රැකියාව පිළිබද සිත තුල පැවති කලකිරුණු තත්ව ආදිය අඩු කර ගැනීමට අවස්ථා යෙදෙනු ඇත.ගෘහ ජීවිතය තුලදී ඉවසීමෙන් කටයුතු කිරීමට උත්සාහ දැරීම යහපත් වේ.පදිංචි ස්ථාන සම්බන්ධව මතුව පැවති ගැටලුදායක තත්වයන් විසදා ගැනීමට හැකියාව යෙදෙනු ඇත.දරුවන්ගේ ඉගෙනීම් කටයුතු වල නව ප්‍රවනතාවක් ඇති කර ගැනීමට හැකියාව යෙදේ.තරුණ දරුවන්ට යහපත් පෙම් සබදතා වලට යොමු වීමට හෝ පවතින සබදතා වලට මතු වූ ගැටලු විසදා ගැනීමට හැකියාව උදාවේ.

      කන්‍යා ලග්නය හිමි අයට උදාවන සතිය තුල ශුභ ඵල ලැබීමට අවස්ථා ගෙන දේ.ආර්ථික ගැටළු බොහොමයකට විසදුම් සොයා ගැනීමට ඉඩ සැලසෙන සතියකි.අදායම් තත්ව යහපත් වන අතර දිනුම් ඇදීම ආදියෙන් ජයග්‍රහණයන් හිමිකර ගැනීමට ද හැකියාව උදාවේ.වටිනා තෑගි ඇදුම් පැළදුම් තම පවුලේ අයගෙන් ලැබීමට හෝ අවස්ථා යෙදිය හැකිය.ණය තුරුස්වලින් නිදහස් වීමට ගන්නා උත්සාහයන් සාර්ථක කර ගැනීමට හැකියාව සහිත වේ.නව රැකියා සොයන අයට යහපත් රැකියා අවස්ථා උදාවේ.රැකියාවල නියුතු අයට තමන්ට යෙදුන ගැටළු විසදා ගැනීම් ආදියට ඉඩකඩ යෙදේ .තමන් සමග රාජකාරි වල නියුතු අයට යෙදෙන ගැටළු හේතුවෙන් ඔවුන්ගේ රාජකාරීන් තමන්ට ඉටු කිරීමට සිදුවන අවස්ථා උදවිය හැකිය.ගෘහ ජීවිතය යහපත් වේ.තමන්ට ගැටළු මතු වීම අඩුය.පවුලේ සමගිය වර්ධනය වේ.තරුණ අයට යහපත් විවාහ අවස්ථා උදාකර ගැනීමට හැකි වේ.රාහු දශාව ගත කරන අයට නිෂ්පල ගමන් බිමන් වලට අවස්ථා උදාවන බැවින් ඒ පිළිබද තරමක් සැලකිලිමත් වීම යහපත්ය.ගෙදර පරිසරය අලංකාර ලෙස මෙන්ම ක්‍රමවත්ව තබා ගැනීමට උන්නදු වේ.නෑ හිත මිතුරු සබදතා වර්ධනය කර ගැනීමට අවස්ථා යෙදෙනු ඇත.

      තුලා ලග්න හිමි අයට උදාවන සතිය තුල මිශ්‍ර ඵල ලැබීමට ඉඩකඩ සැලසෙනු ඇත.මිල මුදල් ඉපැයීමේදී තමන් ගන්නා තීරණ වලින් එතරම් ශුභ ප්‍රතිඵල නොලැබීම විය හැකිය.අදායම් මට්ටම පහල බැසීමට කරුණු යෙදේ .තම එදිනෙදා කටයුතු වල යෙදීමේදී බලාපොරොත්තු වල ප්‍රමාණයට වඩා මුදල් වැය වීමට කරුණු යෙදෙනු ඇත.විශේෂ ආර්ථික දියුණුවක් ලැබීම අපහසු සතියක් බැවින් තමන්ගේ අතවශ්‍ය වැඩ කටයතු සදහා පමණක මුදල් යෙදවීම වඩාත් යහපත් වේ.රැකියා සොයන අයට රැකියා අවස්ථා උදා වේ.පෙදරේරු අංශවල යෙදෙන අයට යහපත් සතියකි.රැකියා කටයුතු සම්බන්ධව වෙනදාට වඩා උනන්දුවක් ඇති වේ.දුර පළාත් වල රැකියා අවස්ථාවන් යෙදීමට ඉඩකඩ සැලසේ.විදෙස් ගත විම්වලදට යහපත් සතියකි.නිෂ්ඵල ගමන් බිමන් වල යෙදීමෙන් රැකියා කටයුතු අඩාල විය හැකි බැවින් ඒ පිළිබද සැලකිලිමත් වන්න.ඉක්මන් තීරණ වලට යොමු වීමෙන් ගැටළු මතු වේ.අනෙක් අය නොරුස්සනා ගති සිතට දැනේ.පිරිස් ඇසුරට කම්මැලි වීම් මුළුතැන් වී කටයුතු කිරීමට උත්සාහ දැරීම ආදී තත්ව පෙන්නුම් කෙරේ.ක්‍රීඩා කටයතු ආදියට සම්බන්ද වීමට අවස්ථා උදාවේ.දරුවන්ගේ ඉගෙනීම් කටයුතු පිලිබදව වෙනදාට වඩා අවධානයක් යොමු කිරීමට සිදු වේ.

     මෙම ලග්නය හිමි අයට උදාවන සතිය තුල තරමක් බාධා මතු වීම් ගෙන දේ.අදායම් මට්ටම එතරම් යහපත්ව පවත්වා ගෙන යාමට අපහසු තත්ව නිර්මාණය වේ.නිෂ්ඵල දේට තම කාලය හා මුදල් යෙදවීමට සිදුවන අවස්ථා වැඩිය.ඉතිරි කිරීමට අපහසුතා යෙදුනද හවුල් ව්‍යාපාර ආදියට යොමුවීමට ශුභ තත්වයක් උදාවන සතියකි.සඳු,ගුරු,රවී,බුධ,රාහු දශාවන් ගත කරන අයට තම ආර්ථික මට්ටම ගොඩ නගා ගැනීමට මාර්ග සැලසෙනු ඇත.රැකියාව කිරීමේදී තමන්ට පෙරදී යෙදුන බාධක තත්ව වලට විසදුම් ලැබීමට ඉඩ සැලසේ.ලිපිකාර තනතුරු බලාපොරොත්තු වන අයට ඒ සදහා අවශ්‍ය විභාග ආදියට ඉදිරිපත් වීමටත් ඒවායින් සාර්ථක ඵල ලැබීමටද හැකියාව යෙදෙනු ඇත.විවාහ කටයුතු වලට යෙදුන බාධාවන් තරමක් යටපත් වේ.තරුණ අය තුල පවතී ඒ පිළිබද උදාසීන ගති අඩු වේ.යහපත් අය ඇසුරට ඉඩකඩ සැලසේ.දරුවන්ගේ ක්‍රියාකාරී ගති වැඩි වේ.සැම දෙයක් පිලිබදව විමසිලිමත් ගති වර්ධනය වේ.අනාගතය පිළිබද වැදගත් තීරණ කිහිපයකට යොමුවේ.සතියේ මැද දින කිහිපයක් තම සිතට ගැටළු මතු වුවද,ඉන්පසු එම තත්වය විසදා ගැනීමට ඉඩ සැලසේ.

     ධනු ලග්නය හිමි අයට උදාවන සතිය තුල මධ්‍යස්ත ඵල ලැබීමට අවස්ථා උදාවේ.ධනු ලග්නය හිමි අයට උදාවන සතිය තුල මිශ්‍ර ඵල ලැබීමට ඉඩ ප්‍රස්ථා යෙදෙනු ඇත.විශේෂ ශුභ ඵල ගෙනදීම අඩුය.තමන්ගේ උත්සාහයෙන් ආර්ථික වශයෙන් ගොඩ නගා ගැනීමට සිදුවේ.අනෙක් අය වෙනුවෙන් මුදල් වැය කිරීමට අවස්ථා ගෙනදේ.යාන වාහන ප්‍රතිසංස්කරණය අටයුතු වෙනුවෙන් ද මුදල් යෙදවීමට සිදුවන සතියකි.කෙසේ වුවද ද සතිය අවසාන භාගය වන විට තමන්ට ආර්ථික ප්‍රතිලාභ ලැබීමටත්,ව්‍යාපාර වල දියුණුව උදාකර ගැනීමටත් අවස්ථාව ගෙනදෙනු ඇත.රැකියා අවස්ථා උදාකර ගැනීමට හැකිවේ.රවී,බුධ,ගුරු දශාවන් ගත කරන අයට රැකියාවේ යම් කිසි දියුණුවක් ඇති කර ගැනීමට ගන්නා උත්සාහයන් සාර්ථක කර ගැනීමට හැකිවේ.රාහු දශාවන් ගත කරන අයට රැකි රක්ෂා පිළිබද උනන්දුව අඩු වීම රාජකාරි අතපසු වීම් යෙදීම වැනි තත්ව යෙදේ .එදිනෙදා කටයුතු වලදී තමන්ට පැවරෙන වගකීම් වැඩි වේ.පවුලේ අයගේ සහයෝගය අඩු තත්ව උදාවීම පහසුය.අධ්‍යාපන කටයුතු වලට යම් යම් බාධාවන් මතු කරවන බැවින් ඒ පිලිබදව සැලකිලිමත් විය යුතු වේ.කල්පනාකාරීව තම වැඩකටයුතු වල නොයෙදුනොත් වැඩිහිටි අයගේ දෝෂාරෝපණයට ලක් විය හැක.ඉගෙනීම් කටයුතු වල දී දරුවන් වෙනදාට වඩා පොත්පත් කෙරෙහි යොමු වීම අඩු වේ.

     මකර ලග්නය හිමි අයට උදාවන සතිය ශුභාඵල ලැබීමට ඉඩ ප්‍රස්ථා ගෙන දෙනු ඇත.යහපත් ලෙස තම ආර්ථික මට්ටම පවත්වාගෙන යාමට හැකිවේ.කාන්තා පාර්ශ්වයේ සහයෝගය ලැබේ.එසේම කාන්තා භාණ්ඩ රුපලාවන්‍ය උපකරණ ආදිය වෙලදාම් කරන අයට දියුණුව ලබා ගැනීමට හැකි වේ.භුමිය සම්බන්ධ කටයුතු වලින්ද සාර්ථක බව ලැබීමට ඉඩ ප්‍රස්තා උදාවේ.රැකියා කටයුතු වල දීමේදී ද වෙනදාට වඩා උන්නදුවෙන් ක්‍රියා කරනු ඇත.එසේම නව රැකියා අවස්ථා උදාකර ගැනීමට දරන උත්සාහයන් ද සාර්ථක වේ.කළා අංශ වල සිටින අයට තම දක්ෂතා වලට සරිලන නිර්මාණ වලට සම්බන්ද වීමට ඉඩ සැලසෙනු ඇත.යහපත් රැකියා වලට අවස්ථා යෙදේ.රැකියා බාධාවන් අඩු වී යාමෙන් සිතට සහනදායි බවක් ගෙන දෙනු ඇත.ගෘහ ජීවිතය යහපත් සතියකි.තම බලාපොරොත්තු ඔටු කර ගැනීමට අවස්ථා යෙදේ.විශ්වාසවන්ත අය ආදරයට ඉඩ සැලසේ.තම එදිනෙදා කටයුතු වලට මතු වූ බාධාවන් අඩු වී යාම නිසා සිතට සතුටක් ඇති වේ.තරුණ අයට ප්‍රේම සබදතා වලට අවස්ථා උදාවීම වැඩිය.උසස් මට්ටමේ අයගෙන් මංගල යෝජනා ඉදිරිපත් වනු ඇත.ශරීරය දුර්වල තත්ව වල සිටි යට ඒවායින් යම් සුව ත්ත්වයකට පත් වීමට හැකියාව යෙදේ.

      කුම්භ ලග්නය හිමි අයට උදාවන සතිය මධ්‍යස්ත ඵල බුක්ති විදීමට අවස්ථා යෙදෙනු ඇත.අදායම් මට්ටම යහපත් කර ගැනීමට ඉඩ සැලසේ.බ්භුමිය සම්බන්ද කටයුතු වලින් ශුභ ඵල ගෙන දේ.දේපල සම්බන්ද ගැටළු විසදා ගැනීමටද හැකියාව සහිත වේ.ආර්ථික තත්වය වෙනදාට වඩා සාර්ථක ලෙස ඉහල නංවා ගැනීමටද ඉඩකඩ සැලසේ.ව්‍යාපාර කටයුතු වල දීමේදී පෙරට වඩා ඒවායින් ප්‍රතිලාභ ලැබීමට ඉඩකඩ සැලසේ.රැකියා කටයුතු වලට යෙදීමේදී මතු වන ගැටළු දායක ත්තව්‍යන් විසදා ගැනීමට කල්ගත වීම සිදුවේ.රැකියා සොයන අයට තමාගේ සුදුසුකම් වලට සරිලන රැකියා අවස්ථා උදාකර ගැනීමට යම් යම් බාධාවන් මතු වීම සිදුවේ.පෙදරේරු අංශයේ යෙදෙන අයට රැකියා කටයුතු සදහා දුර පළාත් වලට යාමට සිදුවේ.දුර පළාත් වල ගමන් බිමන් වලට අවස්ථා යෙදේ .ගෙදර පරිසරයේදී රැදී සිටීම අඩුය.පිරිස් ඇසුරට අවස්ථා යෙදෙන අතර තම නිවසේ ප්‍රීති උත්සව ආදිය පැවැත්වීමට ඉඩ ප්‍රස්ත උදවිය හැකිය.අවිවාහක අයට විවාහය පිළිබද තීරණ ගැනීම් වලට ද යහපත් අවස්ථා යෙදේ .ගුප්ත දෝෂ තත්ව වලට බලපෑම් තුලින් මතු වන අසනීප මතු වීම පහසුය.

     මින ලග්නය හිමි අයට උදාවන සතිය තුල මධ්‍යස්ත ඵල ලැබෙනු ඇත.මිල මුදල් පරිහරණයේදී අරපිරිමසේමෙන් එම කටයුතු වල යෙදිය යුතු වේ.තමන් බලාපොරොත්තු නොවන ආකාරයේ මුදල් වැයවීම සිදු වීම නිසා මුදල් ඉතිරියට බාධා මතු වේ.ව්‍යාපාර නියුතු වීමේදී තමන් බලාපොරොත්තු වන ප්‍රතිඵල ලැබීමට වැඩි වෙහෙසක් දැරීමට සිදු වේ.නව ව්‍යාපාර වලට යොමු වීමේදී අවශ්‍ය පහසුකම් ලබා ගැනීමට හැකි වන සතියකි.කර්මාන්ත ආයතනවල රැකියා කරන අයට ඒ සදහා අවශ්‍ය උපකරණ ආදිය ලැබෙන අතර තරමක් පහසුවෙන් තම රාජකාරි කටයුතු කරගෙන යාමට හැකි වේ.රැකියාවේ කාලයක් තිස්සේ පවතී ගැටළු දායක තත්ව විසදා ගැනීමට ඒ සදහා අවශ්‍ය අය සමග සාකච්චා කිරීම් ආදියට ඉඩ සලසා ගත හැකිය.සුළු සුළු අසනීප තත්ව වලට මුහුණ දීමට සිදු විය හැකිය පවුලේ අය සමග එකම්තුව තම වැඩ කටයුතු වල දීමට උත්සාහ දරන අතර ගේ දොර වැඩ නිසි පිලිවෙලින් කරගෙන යාමට හැකි වේ.උත්සව අවස්ථාවලට සම්බන්ද වීමට අවස්ථා යෙදෙනු ඇත.රුපලාවන්‍ය කටයුතු වලටද තමන්ගේ කාලය යොදවන සතියකි.
  Design by Cyclomax   uq,a msgqj | i;sfha ,.ak Wodj | wmf.a fiajdjka | i`olsrK i`.rdj | mqj;am;a ,sms | jevigyka | ˙uiS´